KIỂM ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ

"Trao niềm tin - Nhận giá trị"

ic-hotline.png

0902 85 0708

0963 249 800

Hỗ trợ (24/7) 0902 85 0708

Thứ năm 04/04/2024 - 10:24:23

1.1. Quy định chất lượng

Pháp luật An toàn lao động yêu cầu những thiết bị như thiết bị nâng, thang máy, thang cuốn, cáp treo, công trình vui chơi công cộng, bình áp lực, chai chứa khí, nồi hơi, hệ thống lạnh, đường ống dẫn khí đốt, dẫn hơi nước, nước nóng, … phải được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và dán tem trước khi đưa vào sử dụng. Về khái quát, những thiết bị này bao gồm những thiết bị có mức độ rủi ro cao, khi xảy ra sự cố có thể ảnh hưởng lớn đến con người, tài sản và môi trường. Trong quá trình sử dụng, thiết bị phải được kiểm định định kỳ (thời gian giữa 2 lần kiểm định phụ thuộc vào chủng loại và tình trạng thiết bị).

1.2. Chính sách chất lượng

Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Công ty cam kết cung cấp các dịch vụ cũng như thực hiện chức năng phục vụ quản lý Nhà Nước “Kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động” một cách nhanh chóng - chính xác - hiệu quả nhằm đáp ứng cao nhất yêu cầu của khách hàng, các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp.

Trong công việc, cán bộ, nhân viên Công Ty cam kết tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Phối hợp, quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, khách hàng trong công việc cũng như công tác “Kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động”.

- Xây dựng bộ máy, tổ chức Công ty theo hướng tinh gọn, trong sạch có đủ phẩm chất và năng lực để phục vụ tốt các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp, các nhà đầu tư sản xuất - kinh doanh công nghiệp.

- Bổ sung, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên, tạo môi trường làm việc tốt nhất để CBNV phát huy trí tuệ, năng lực, đạt năng suất và chất lượng cao trong thực thi công việc.

- Duy trì, phát triển, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng, làm cơ sở để CBNV phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm năng suất, chất lượng và hiệu quả.

1.3. Mục tiêu chất lượng

Luôn luôn không ngừng áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quản lý nhằm hiện đại hoá Công ty, tích cực triển khai chương trình cải cách để cung cấp nhanh chóng, chính xác và hiệu quả các dịch vụ nhằm đáp ứng các nhu cầu của khánh hàng.

Mọi vướng mắc Quý khách vui lòng liên hệ đến chủ thể quản lý Website kiemdinhquocte.vn  để được hỗ trợ:

Liên hệ ngay: 028.665.66.008 – 0963.249.800 – 0902.850.708 (24/7) để được hỗ trợ nhanh nhất.