KIỂM ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ

"Trao niềm tin - Nhận giá trị"

ic-hotline.png

0902 85 0708

0963 249 800

Hỗ trợ (24/7) 0902 85 0708

Thứ ba 18/04/2023 - 18:24:21

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hay huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là quá trình đào tạo, kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ an toàn cho người tham gia lao động. Điều này bao gồm cách sử dụng thiết bị an toàn, cách phòng tránh và xử lý các tai nạn hay sự cố, các quy định về an toàn và sức khỏe trong quá trình làm việc. Mục đích của huấn luyện này là giúp đảm bảo sức khỏe và an toàn của người lao động trong quá trình làm việc, và giảm thiểu rủi ro cho công ty hoặc doanh nghiệp. Vậy quá trình huấn luyện an toàn lao động có gì, việc huấn luyện cho mỗi nhóm ngành nghề có khác nhau không? Hãy cùng Kiểm Định Quốc Tế tìm câu trả lời qua bài viết dưới đây nhé.

1. HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG LÀ GÌ?

Có thể nói bất kì ngành lao động nào cũng tiềm ẩn mọi rủi ro tai nạn lao động cho người lao động. Các tai nạn lao động luôn rình rập và có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Hậu quả của những tai nạn đó là không thể lường trước được, chính vì vậy các khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là giải pháp tốt nhất cho các doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực làm việc một cách an toàn đối với cán bộ nhân viên của mình.

1.1 Mục đích của việc huấn luyện an toàn lao động

Bảo vệ sức khỏe nhân viên: An toàn lao động cung cấp cho nhân viên các thông tin và kỹ năng cần thiết để tránh và giải quyết các tai nạn hoặc sự cố trong quá trình làm việc, giúp bảo vệ sức khỏe của họ.

Giảm thiểu rủi ro cho công ty: Khi nhân viên hiểu rõ về an toàn lao động và tuân thủ các quy định về an toàn, sẽ giảm thiểu rủi ro cho công ty, giảm thiểu số lần xảy ra tai nạn hoặc sự cố, và giảm thiểu chi phí phải trả cho các khoản bồi thường.

Tạo môi trường làm việc an toàn: An toàn lao động giúp tạo môi trường làm việc an toàn và sạch sẽ cho nhân viên, giúp họ cảm thấy an toàn và tự tin trong việc làm việc.

Chấp hành quy định an toàn lao động: Tuân thủ những quy định của Nhà nước, tránh gặp rủi ro về mặt pháp luật

1.2 Quy định an toàn vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là yêu cầu bắt buộc được Nhà nước và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP: rằng người sử dụng lao động chịu trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.

Người được xem là đáp ứng đủ các yêu cầu về kỹ năng an toàn lao động phải tham gia các khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và được cấp chứng chỉ/thẻ an toàn phù hợp với loại công việc của mình. 

2. THẺ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG LÀ GÌ?

Thẻ an toàn vệ sinh lao động hay chứng chỉ an toàn lao động là một loại giấy tờ được cấp cho người lao động để chứng nhận người lao động đã tham gia lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và đạt yêu cầu huấn luyện.

Huấn luyện cấp thẻ an toàn lao động chia thành các nhóm 1,2,3,4,5,6. Việc chia nhóm là điều kiện cần thiết và bắt buộc đối với các ngành nghề đòi hỏi phải đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

2.1 Đối tượng tham gia huấn luyên an toàn vệ sinh lao động

Các đối tượng chính cần tham gia hoạt động huấn luyện an toàn lao động gồm: những bộ chuyên trách, ban chuyên trách, người trực tiếp giám sát về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Các an toàn vệ sinh viên, nhân viên y tế của các cơ sở doanh nghiệp, kể cả các vị trí cấp cao của công ty như giám đốc - quản đốc - các cấp quản lý trong doanh nghiệp đó, cũng là đối tượng cần phải qua các bước huấn luyện cấp thẻ an toàn lao động.

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội ban hành.

2.2 Phân loại thẻ an toàn vệ sinh lao động 

Khóa huấn luyện được tổ chức cho cán bộ, nhân viên, công nhân làm việc trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, điện, hóa chất, làm việc trên cao, vận hành các thiết bị nâng,…Được Nhà nước ta chia thành 6 nhóm như sau:

Thẻ an toàn vệ sinh lao động nhóm 1: Các cán bộ làm công tác quản lý, giám đốc..

-Là những người giữ chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, công ty như giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, quản đốc, phụ trách công tác hành chính, nhân sự. 

- Là những chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh hoặc các chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo huấn luyện lao động.

- Là những người giữ chức vụ thủ trưởng, cấp phó trong đơn vị nhà nước, các đơn vị sản xuất, kinh doanh…thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị thuộc quân đội, công an,…

Thẻ an toàn vệ sinh lao động nhóm 2: Là những người giữ chức vụ cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Những người công tác quản lý phụ trách về an toàn lao động.

Thẻ an toàn vệ sinh lao động nhóm 3: Là những người lao động khi làm việc có yêu cầu về an toàn lao động (Ghi rõ trong nghị định số 44/2016/NĐ-CP)

Thẻ an toàn vệ sinh lao động nhóm 4: Là thẻ dành cho những người làm việc, công tác không thuộc 3 nhóm trên 1,2,3.

Thẻ an toàn vệ sinh lao động nhóm 5: Là thẻ dành cho những người công tác làm việc trong ban y tế của công ty, doanh nghiệp, tổ chức.

Thẻ an toàn vệ sinh lao động nhóm 6: Là những an toàn, vệ sinh viên.

- An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.

3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP THẺ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Điều kiện để được cấp thẻ an toàn vệ sinh lao động đó là:

Phải có giấy phép hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Giấy phép này phải còn hiệu lực hoạt động.

Có các tài liệu huấn luyện nghiệp vụ được Bộ LĐTBXH ban hành.

Theo Khoản 7, Điều 14 Luật số 84/2015/QH13: “Doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 14 thì phải đáp ứng điều kiện hoạt động như đối với tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động”.

Đối chiếu với khoản 11 và khoản 14 Điều 1 Nghị định số 140 năm 2018 của Chính phủ, doanh nghiệp được tự cấp thẻ an toàn cho lao động nhóm 3 khi đáp ứng đủ các điều kiện:

- Có hoặc thuê, liên kết để có ít nhất 01 phòng học có diện tích ít nhất từ 30m2 trở lên

- Có hoặc thuê, liên kết để có máy, thiết bị, hóa chất, xưởng, khu thực hành bảo đảm yêu cầu an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện.

Máy, thiết bị, vật tư, hóa chất, nơi huấn luyện thực hành phải bảo đảm yêu cầu an toàn, vệ sinh lao động; khu huấn luyện thực hành bảo đảm diện tích ít nhất 300 m2.

- Có ít nhất 04 người cơ hữu huấn luyện nội dung pháp luật, nội dung nghiệp vụ, trong đó 01 người huấn luyện nội dung chuyên ngành, thực hành phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện, 01 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động;

- Có tài liệu huấn luyện phù hợp với đối tượng và được xây dựng theo đúng chương trình khung huấn luyện.

Đồng thời, doanh nghiệp phải lập 01 bộ hồ sơ chứng minh đủ điều kiện nêu trên gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (gọi tắt là Bộ).

Trong 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ xem xét, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tự huấn luyện cho doanh nghiệp.

Hết 25 ngày làm việc, nếu Bộ không có thông báo về việc doanh nghiệp không bảo đảm đủ điều kiện hoạt động huấn luyện thì doanh nghiệp được tự huấn luyện trong phạm vi đã đề nghị.

4. NỘI DUNG KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CÁC NHÓM

Việc tham gia khóa đào tạo an toàn vệ sinh lao động trong bất cứ hoàn cảnh nào thật sự rất cần thiết. Điều này luôn có lợi cho người lao động tránh những rủi ro mà còn cho doanh nghiệp. 

4.1 Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1

Người lao động sẽ được đào tạo về hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

4.2 Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác Điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động, và các nội dung về kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại, quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu câu nghiêm ngặt về an toàn và vệ sinh lao động.

4.3 Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3

Được đào tào về hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp. Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.

4.4 Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4

Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

4.5 Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 5

Được đào tạo về hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

4.6 Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 6

Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

5. THỜI HẠN SỬ DỤNG THẺ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Học viên tham gia khóa học an toàn vệ sinh lao động thông qua sát hạch, kiểm tra sẽ được cấp thẻ hoặc chứng nhận an toàn vệ sinh lao động. Người sử dụng cũng cần nắm rõ về thời hạn sử dụng thẻ an toàn lao động hiện nay là bao lâu.

- Chứng nhận an toàn lao động với nhóm 1, 2, 5, 6 (thời hạn 2 năm)

- Thẻ an toàn với nhóm 3 (thời hạn 2 năm)

- Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động (thời hạn 2 năm)

- Sổ theo dõi người thuộc nhóm 4 được huấn luyện.

6. ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Khi chọn các khoá học an toàn vệ sinh lao động tại công ty Kiểm Định An Toàn Quốc Tế, quý khách sẽ được thực hành, huấn luyện các kỹ năng từ mức cơ bản đến mức nâng cao, việc huấn luyện sẽ được tiến hành theo những tiêu chuẩn do Nhà nước ban hành. 

Sau các khoá huấn luyện học viên sẽ được cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động cùng với đó là nắm vững các kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, các kỹ năng thực hành và khả năng phản ứng trước các sự việc được nâng cao, từ đó đáp ứng được khối lượng công việc hằng ngày mà vẫn đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho bản thân và những người khác.

6.1 Ưu điểm khi tham gia khóa huấn luyện của Kiểm định Quốc Tế

Các trang thiết bị được sử dụng trong quá trình công tác của công ty Kiểm Định An Toàn Quốc Tế luôn được chú trọng đầu tư, kiểm tra và nâng cấp không ngừng nhằm đáp ứng các yếu tố kiểm tra chính xác nhất đối với mọi loại tình huống có thể diễn ra tại hiện trường.

Đội ngũ giảng viên, kỹ thuật viên của chúng tôi được đào tạo và tập huấn liên tục, nhằm đáp ứng 100% năng lực làm việc xuyên suốt, giúp hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao, truyền tải và hướng dẫn người lao động các kỹ năng ứng biến tình huống chuyên nghiệp nhất.

6.2 Chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được Nhà nước quy định mức giá tối thiểu theo thông tư đã được ban hành. Kiểm Định Quốc Tế cam kết là một trong các đơn vị cung cấp khóa học an toàn lao động với giá tốt nhất hiện nay trên thị trường.

Công ty Kiểm định An Toàn Quốc Tế với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực huấn luyện an toàn lao động cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất.

Với phương châm làm việc “ Trao niềm tin – Nhận giá trị”, chúng tôi tự tin khẳng định là trung tâm kiểm định huấn luyện an toàn lao động hàng đầu được nhiều đơn vị, tổ chức chọn lựa là đơn vị đối tác. Sự hài lòng của quý khách chính là thước đo quan trọng đánh giá năng lực của công ty chúng tôi.

Liên hệ ngay: 028.665.66.008 – 0963.249.800 – 0902.850.708 (24/7) để được hỗ trợ nhanh nhất.