KIỂM ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ

"Trao niềm tin - Nhận giá trị"

ic-hotline.png

0902 85 0708

0963 249 800

Hỗ trợ (24/7) 0902 85 0708

Chủ nhật 04/06/2023 - 15:49:42

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 là biện pháp rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro đối với người lao động. Và cũng là tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng kinh doanh, sản xuất. Do đó, pháp luật ta quy định rõ tất cả các doanh nghiệp dù hoạt động trong lĩnh vực gì cũng đều phải tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người tham gia lao động, kể cả người học nghề, tập nghề, thử việc. Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hiện nay có gì, học an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 ở đâu, cùng Kiểm Định Quốc Tế tìm hiểu qua nội dung dưới đây nhé.

1. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4

Việc tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho người lao động được phân loại theo từng nhóm đối tượng làm việc khác nhau. Đối với người lao động thuộc nhóm 4 là người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5.

1.1 Đối tượng lao động nhóm 4

Đối với đối tượng lao động thuộc nhóm 4 – Nghị định 44/NĐ-CP quy định là người lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp, đơn vị làm các  công việc không có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động như:

- Nhân viên văn phòng

- Kế toán

- Văn thư

- Nhân viên bán hàng, bao gồm cả lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt nam, người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

1.2 Mục tiêu huấn luyện an toàn nhóm 4?

Hiểu được các nội dung cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Nắm được các phương pháp sử lý tình huống sự cố, sơ cứu tai nạn trong sản xuất.

1.3 Các yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc

Hướng dẫn, nội quy, biển báo, quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động mà người lao động cần tuân thủ khi thực hiện công việc tại công xưởng.

Công dụng, cách sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ an toàn cá nhân người lao động.

Cách xử lí tình huống, sơ cứu nạn nhân khi xảy ra các tai nạn lao động không mong muốn.

Yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động với công việc được giao.

Các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh tại nơi làm việc và biện pháp phòng ngừa cải thiện điều kiện làm việc.

Quy trình làm việc một cách an toàn, đảm bảo chính xác, quy trình vận hành, xử lí sự cố máy, thiết bị.

Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Hợp tác cùng nhau làm việc một cách hiệu quả

>>> Xem thêm: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

 

2. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4

Đối với người lao động việc nắm rõ kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động, các yếu tố nguy hiểm, phương pháp cải thiện, văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh là điều vô cùng quan trọng. Đơn vị sử dụng lao động cần đăng ký các khóa huấn luyện thường xuyên nhằm giúp người lao động nhận biết các yếu tố nguy hiểm, quy trình xử lý sự cố liên quan… Chương trình và nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 được triển khai như sau:

2.1 Kiến thức chung về an toàn vệ sinh lao động

Mục đích, ý nghĩa của công tác ATLĐ, VSLĐ; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATLĐ, VSLĐ tại cơ sở;

Chính sách, chế độ  về ATLĐ, VSLĐ đối với người lao động;

Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa;

Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở.

Thời gian huấn luyện: 5 giờ

2.2 Các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cấp phân xưởng hoặc tương đương 

Hướng dẫn, biển báo, quy trình làm việc ATLĐ, VSLĐ người lao động phải tuân thủ khi thực hiện công việc tại phân xưởng;

Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân phổ biến;

Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu tai nạn lao động.

Thời gian huấn luyện: 3 giờ

2.3 Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động với công việc được giao

Các yếu tố nguy hiểm , có hại phát sinh tại nơi làm việc và biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;

Quy trình làm việc an toàn, quy trình vận hành, xử lý sự cố máy, thiết bị được giao;

Phối hợp làm việc tập thể.

Thời gian huấn luyện: 6 giờ

>>> Xem thêm: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1

 

3. THỜI GIAN KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4

Huấn luyện an toàn lao động không mất quá nhiều thời gian, được xem là biện pháp quan trọng để giảm rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất. Nhằm phổ biến kiến thức an toàn trong lao động sản xuất một cách kỹ lưỡng nhất. Cũng như trang bị những kỹ năng về an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm giảm thiểu những thiệt hại về tài sản và con người do thiếu hiểu biết về an toàn. Pháp luật Việt Nam cũng có quy định yêu cầu người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện an toàn cho người lao động.

3.1 Thời hạn huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4

Huấn luyện lần đầu: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra

Huấn luyện khi chuyển đổi công việc: Đối tượng đã được huấn luyện, khi chuyển từ công việc này sang công việc khác, khi có sự thay đổi thiết bị, công nghệ thì trước khi giao việc phải được huấn luyện nội dung về an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với công việc mới; đối tượng huấn luyện thuộc nhóm 4, kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện ở cơ sở.

Huấn luyện lại: Cơ sở ngừng hoạt động hoặc người lao động nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên thì trước khi trở lại làm việc, người lao động phải được huấn luyện lại các nội dung theo quy định. Thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

Huấn luyện định kỳ: Định kỳ 1 năm một lần kể từ ngày được chứng nhận huấn luyện lần trước đó và thồ gian huấn luyện bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

3.2 Chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động nhóm 4

Sau khi tham dự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động dành cho đối tượng thuộc nhóm 4, nếu kiểm tra đạt yêu cầu thì sẽ được cấp Quyết định công nhận kết quả, chủ doanh nghiệp ghi nhận vào Sổ theo dõi theo mẫu 11 phụ lục II văn bản hợp nhất 631/VBHN-BLĐTBXH. Quá trình cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động sẽ diễn ra ngay sau khi người lao động hoàn tất buổi kiểm tra đánh giá cuối cùng.

>>> Xem thêm: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2

 

4. ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4

Khi chọn các khoá học an toàn vệ sinh lao động tại công ty Kiểm Định An Toàn Quốc Tế, quý khách sẽ được thực hành, huấn luyện các kỹ năng từ mức cơ bản đến mức nâng cao, việc huấn luyện sẽ được tiến hành theo những tiêu chuẩn do Nhà nước ban hành. 

Sau các khoá huấn luyện học viên sẽ được cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 cùng với đó là nắm vững các kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, các kỹ năng thực hành và khả năng phản ứng trước các sự việc được nâng cao, từ đó đáp ứng được khối lượng công việc hằng ngày mà vẫn đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho bản thân và những người khác.

4.1 Ưu điểm khi tham gia khóa huấn luyện của Kiểm định Quốc Tế

Các trang thiết bị được sử dụng trong quá trình công tác của công ty Kiểm Định An Toàn Quốc Tế luôn được chú trọng đầu tư, kiểm tra và nâng cấp không ngừng nhằm đáp ứng các yếu tố kiểm tra chính xác nhất đối với mọi loại tình huống có thể diễn ra tại hiện trường.

Đội ngũ giảng viên, kỹ thuật viên của chúng tôi được đào tạo và tập huấn liên tục, nhằm đáp ứng 100% năng lực làm việc xuyên suốt, giúp hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao, truyền tải và hướng dẫn người lao động các kỹ năng ứng biến tình huống chuyên nghiệp nhất.

4.2 Chi phí huấn luyện an toàn lao động nhóm 4

Chi phí huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 được Nhà nước quy định mức giá tối thiểu theo thông tư đã được ban hành. Kiểm Định Quốc Tế cam kết là một trong các đơn vị cung cấp khóa học an toàn lao động với giá tốt nhất hiện nay trên thị trường.

Công ty Kiểm định An Toàn Quốc Tế với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực huấn luyện an toàn lao động cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất.

Với phương châm làm việc “ Trao niềm tin – Nhận giá trị”, chúng tôi tự tin khẳng định là trung tâm kiểm định huấn luyện an toàn lao động hàng đầu được nhiều đơn vị, tổ chức chọn lựa là đơn vị đối tác. Sự hài lòng của quý khách chính là thước đo quan trọng đánh giá năng lực của công ty chúng tôi.

 

Liên hệ ngay: 028.665.66.008 – 0963.249.800 – 0902.850.708 (24/7) để được hỗ trợ nhanh nhất.

>>> Xem thêm: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3