KIỂM ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ

"Trao niềm tin - Nhận giá trị"

ic-hotline.png

0902 85 0708

0963 249 800

Hỗ trợ (24/7) 0902 85 0708

Thứ sáu 29/12/2023 - 14:10:50

Tại sao phải kiểm định cần trục?

Kiểm định an toàn cần trục tự hành đem đến các lợi ích sau: Đảm bảo an toàn cho người vận hành và những người khác trong phạm vi làm việc của cần trục, tránh hư tổn hàng hóa, thiết bị. Tuân thủ các quy định hiện hành khi sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Là bằng chứng pháp lý cho khách hàng và cho đơn vị bảo hiểm.

Quy trình kiểm định cần trục

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải thực hiện lần lượt theo các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật cần trục

 • Kiểm tra lý lịch, bản vẽ Kiểm tra hồ sơ quản lý, vận hành, bảo trì, sửa chữa

 • Xem xét hồ sơ kiểm định cần trục lần trước

Bước 2: Khám xét kỹ thuật

Kiểm tra mặt bằng đặt cần trục, các biện pháp, hướng dẫn an toàn vận hành, sử dụng

 • Xem xét sự phù hợp, đồng bộ của cần trục, đối chiếu hồ sơ kỹ thuật

 • Kiểm tra lần lượt tình trạng kỹ thuật của cơ cấu, bộ phận (kết cấu kim loại và liên kết, các chi tiết của cơ cấu nâng hạ, cơ cấu di chuyển, cơ cấu quay, ...)

 • Đánh giá kỹ thuật của các thiết bị an toàn (phanh, hạn chế hành trình, chống quá tải, ...)

 • Kiểm tra đối trọng, khung đỡ đối trọng, chân chống, ...

Bước 3: Kiểm tra vận hành :thử không tải và có tải

 • Chỉ thực hiện sau khi các bước kiểm tra ở trên có kết quả đạt yêu cầu.

 • Thử không tải để kiểm tra hoạt động của tất cả các cơ cấu và trang bị điện, các thiết bị an toàn, phanh, hãm và các thiết bị điều khiển, chiếu sáng, tín hiệu cảnh báo, ...

 • Tiến hành thử tải tĩnh ở tải trọng bằng 125%SWL ở hai vị trí tầm với nhỏ nhất và lớn nhất theo đặc tính tải của cần cẩu.

 • Thử tải động ở mức 110%SWL ở hai vị trí như trên

Bước 4: Xử lý kết quả kiểm định cần trục

 • Lập biên bản kiểm định cần trục tự hành có chữ ký của các bên liên quan. Ghi tóm tắt kết quả vào lý lịch cần trục, dán tem kiểm định (khi đạt yêu cầu).

 • Cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định Thời hạn kiểm định cần trục.

Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục được quy định như sau:

 • Thông thường thời hạn kiểm định định kỳ là 02 năm. Đối với cần trục có thời gian sử dụng trên 10 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm.

 • Thời hạn kiểm định định kỳ cầu trục có thể ngắn hơn theo quy định của nhà chế tạo hoặc yêu cầu đơn vị sử dụng