KIỂM ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ

"Trao niềm tin - Nhận giá trị"

ic-hotline.png

0902 85 0708

0963 249 800

Hỗ trợ (24/7) 0902 85 0708

Thứ hai 29/05/2023 - 09:56:34

Thời hạn kiểm định định kỳ là 02 năm. Đối với thiết bị có thời hạn sử dụng trên 10 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm;

Trường hợp nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở về thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo đề nghị của nhà chế tạo hoặc cơ sở;

Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định;

Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.

PHÂN LOẠI CẦN TRỤC TỪ HÀNH

 

Cần trục thủy lực

Cần trục bánh lốp

Cần trục bánh xích

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

CẦN TRỤC TỰ HÀNH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

- QTKĐ: 10- 2016/BLĐTBXH

- QCVN 7: 2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng;

- QCVN 29:2016/BLĐTBXH, Quy chuẩn quốc gia về an toàn lao động đối với cần trục;

TCVN 8590-2:2010 (ISO 4301-2:2009), Phần 2: Cần trục tự hành.

- TCVN 8242-2:2009, Cần trục – Từ vựng – Phần 2, Cần trục tự hành;

- TCVN 10837:2015, Cần trục – Dây cáp – Bảo dưỡng, bảo trì, kiểm tra và loại bỏ;

HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

- Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu;

- Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ;

- Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường.

CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH

Bước 1 Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị;

Bước 2 Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;

Bước 3 Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải;

Bước 4 Các chế độ thử tải - Phương pháp thử;

Bước 5 Xử lý kết quả kiểm định.