KIỂM ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ

"Trao niềm tin - Nhận giá trị"

ic-hotline.png

0902 85 0708

0963 249 800

Hỗ trợ (24/7) 0902 85 0708

Thứ năm 08/06/2023 - 11:57:15

Muốn đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho người lao động cũng như hạn chế về tai nạn trong quá trình lao động, tránh ảnh hưởng công việc, không bị trì hoãn, gián đoạn thì bộ phận y tế chăm sóc sức khỏe đóng vài trò cực kỳ quan trọng trong doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất…Theo Quy định thì việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 5 là bao gồm những người đang làm việc hoặc công tác trong lĩnh vực y tế, cán bộ y tế.

1. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 5

Tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 và Nghị định 140/2018/NĐ - CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP có quy định nhóm 5 là nhóm những người làm công tác y tế, cán bộ y tế tại đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

1.1 Quy định số lượng cán bộ y tế tại một cơ sở

Đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành nghề chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, khai khoáng, sản xuất sản phẩm dệt, may, da, giày, sản xuất than cốc, sản xuất hóa chất, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, tái chế phế liệu, vệ sinh môi trường, sản xuất kim loại, đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất vật liệu xây dựng, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận y tế tại cơ sở bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau đây:

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 300 người lao động phải có ít nhất 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 300 đến dưới 500 người lao động phải có ít nhất 01 bác sĩ/y sĩ và 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 500 đến dưới 1.000 người lao động phải có ít nhất 01 bác sĩ và mỗi ca làm việc phải có 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 1.000 lao động trở lên phải thành lập cơ sở y tế theo hình thức tổ chức phù hợp quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác với lĩnh vực, ngành nghề quy định tại Khoản 1. Điều này, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận y tế tại cơ sở bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau đây:

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 500 người lao động ít nhất phải có 01 người làm công tác y tế trình độ trung cấp.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 500 đến dưới 1.000 người lao động ít nhất phải có 01 y sỹ và 01 người làm công tác y tế trình độ trung cấp.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng trên 1.000 người lao động phải có 01 bác sỹ và 1 người làm công tác y tế khác.

1.2 Cơ sở pháp lý quy định huấn luyện an toàn nhóm 5

- Luật An toàn lao động ngày 25/6/2016;

- Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc;

- Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn, vệ sinh lao động;

- Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Trong nghị định 44/2016/NĐ-CP yêu cầu rất rõ đối với đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

>>> Xem thêm: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

2. VÌ SAO PHẢI THAM GIA HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 5

Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, các đối tượng thuộc vào huấn luyện an toàn nhóm 5 buộc phải tiến hành huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và sau đó được cấp chứng chỉ an toàn lạo động. Ngoài ra, trong quá trình công tác lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất & kinh doanh đều tiềm ẩn những yếu tố nguy hiểm, những nguy cơ mất an toàn có thể dẫn tới tai nạng lao động hoặc ốm đau, bệnh nghề nghiệp trong quá trình làm việc.

Muốn đảm bảo sức khỏe thật tốt cho người lao động, hạn chế về tai nạn trong an toàn lao động, công việc không bị trì hoãn, gián đoạn thì bộ phận y tế chăm sóc sức khỏe đến người lao động đóng vài trò cực kỳ quan trọng trong doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất…Theo đó, doanh nghiệp cần thiết tăng cường năng lực của đội ngũ y tế qua hoạt động huấn luyện an toàn nhóm 5. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến những lợi ích đem lại cho doanh nghiệp và học viên sau khi hoàn thành khóa đào tạo an toàn.

2.1 Đối với học viên

Thành thạo & áp dụng các kỹ năng sơ cấp cứu.

Biết cách xử lý tình huống khi gặp nạn, gặp nguy hiểm.

Nâng cao trình độ & uy tín bản thân.

Hoàn thiện đầy đủ các kỹ năng cần thiết trong an toàn lao động.

2.2 Đối với doanh nghiệp

Áp dụng & thực hiện đúng quy định về luật an toàn lao động.

Hạn chế rủi ro những trường hợp tai nạn không mong muốn.

Nâng cao danh tiếng & uy tín doanh nghiệp công ty đối với khách hàng, đối tác.

Nâng cao hiệu suất làm việc của người lao động, giúp hiệu quả của doanh nghiệp đạt kết quả tốt hơn.

>>> Xem thêm: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1

3. NỘI DUNG KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 5

Mục tiêu: Cung cấp các kiến thức về an toàn lao động, các mô hình quản lý an toàn lao động và các vấn đề quản lý thực tiễn.

3.1 Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

3.2 Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.

Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

3.3 Nội dung huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động

Các yếu tố có hại tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá các yếu tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Các bệnh nghề nghiệp thường gặp và các biện pháp phòng chống; cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp.

Tổ chức và kỹ năng sơ cấp cứu; phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc.

An toàn thực phẩm; quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm; tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động; nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống các bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc.

Kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động.

Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp.

Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

>>> Xem thêm: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2

4. THỜI GIAN ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 5

Với huấn luyện lần đầu: Thời gian huấn luyện lần đầu tối thiểu là 40 giờ, tính cả thời gian kiểm tra.

Với huấn luyện định kỳ: Ít nhất 5 năm/lần, người tham gia huấn luyện phải ôn lại kiến thức đã được huấn luyện và cập nhật kiến thức, kỹ năng mới về an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian huấn luyện định kỳ tối thiểu bằng 50% thời gian huyến luyện lần đầu, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Với huấn luyện lại trong trường hợp có sự hay đổi công việc hoặc thay đổi thiết bị, công nghệ: Người được huấn luyện phải
được đào tạo nội dung về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với công việc mới hoặc thiết bị, công nghệ mới. Trong trường hợp người đã tham gia huấn luyện thời hạn dưới 12 tháng kể từ khi chuyển sang làm công việc mới hoặc kể từ khi có sự thay đổi thiết bị, công nghệ thì nội dung huấn luyện lại được miễn phần đã được huấn luyện.

Với huấn luyện khi đi làm lại sau thời gian nghỉ việc: Trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc người lao động nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên thì trước khi trở lại làm việc, người lao động cần được huấn luyện lại nội dung như huấn luyện lần đầu. Thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu

>>> Xem thêm: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3

5. ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 5

Khi chọn các khoá học an toàn vệ sinh lao động tại công ty Kiểm Định An Toàn Quốc Tế, quý khách sẽ được thực hành, huấn luyện các kỹ năng từ mức cơ bản đến mức nâng cao, việc huấn luyện sẽ được tiến hành theo những tiêu chuẩn do Nhà nước ban hành. 

Sau các khoá huấn luyện học viên sẽ được cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động nhóm 5 cùng với đó là nắm vững các kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, các kỹ năng thực hành và khả năng phản ứng trước các sự việc được nâng cao, từ đó đáp ứng được khối lượng công việc hằng ngày mà vẫn đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho bản thân và những người khác.

5.1 Ưu điểm khi tham gia khóa huấn luyện của Kiểm định Quốc Tế

Các trang thiết bị được sử dụng trong quá trình công tác của công ty Kiểm Định An Toàn Quốc Tế luôn được chú trọng đầu tư, kiểm tra và nâng cấp không ngừng nhằm đáp ứng các yếu tố kiểm tra chính xác nhất đối với mọi loại tình huống có thể diễn ra tại hiện trường.

Đội ngũ giảng viên, kỹ thuật viên của chúng tôi được đào tạo và tập huấn liên tục, nhằm đáp ứng 100% năng lực làm việc xuyên suốt, giúp hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao, truyền tải và hướng dẫn người lao động các kỹ năng ứng biến tình huống chuyên nghiệp nhất.

5.2 Chi phí huấn luyện an toàn lao động nhóm 5

Chi phí huấn luyện an toàn lao động nhóm 5 được Nhà nước quy định mức giá tối thiểu theo thông tư đã được ban hành. Kiểm Định Quốc Tế cam kết là một trong các đơn vị cung cấp khóa học an toàn lao động với giá tốt nhất hiện nay trên thị trường.

Công ty Kiểm định An Toàn Quốc Tế với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực huấn luyện an toàn lao động cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất.

Với phương châm làm việc “ Trao niềm tin – Nhận giá trị”, chúng tôi tự tin khẳng định là trung tâm kiểm định huấn luyện an toàn lao động hàng đầu được nhiều đơn vị, tổ chức chọn lựa là đơn vị đối tác. Sự hài lòng của quý khách chính là thước đo quan trọng đánh giá năng lực của công ty chúng tôi.

Liên hệ ngay: 028.665.66.008 – 0963.249.800 – 0902.850.708 (24/7) để được hỗ trợ nhanh nhất.

>>> Xem thêm: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4