KIỂM ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ

"Trao niềm tin - Nhận giá trị"

ic-hotline.png

0902 85 0708

0963 249 800

Hỗ trợ (24/7) 0902 85 0708

Chủ nhật 20/08/2023 - 14:58:30

Quan trắc môi trường lao động (Đo kiểm môi trường lao động) là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống tai nạn nghề nghiệp. Vậy quan trắc môi trường lao động là gì? Đối tượng nào cần phải thực hiện và tần suất thực hiện quan trắc môi trường lao động ra sao? Mời quý vị cùng Kiểm Định An Toàn Quốc Tế giải đáp những thắc mắc trên thông qua nội dung bài viết bên dưới.

1. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG LÀ GÌ?

Quan trắc môi trường lao động (working environment monitoring) là việc tiến hành thu thập, đánh giá, phân tích các chỉ tiêu đo lường từ các yếu tố môi trường lao động tại các vị trí làm việc của người lao động, đồng thời đưa ra các biện pháp xử lý, ứng phó kịp thời với các chỉ tiêu vượt mức nhằm giảm thiểu tác hại đến sức khỏe của người lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp.      

Quan trắc môi trường lao động là cơ sở để doanh nghiệp lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động.    

Việc thực hiện quan trắc môi trường lao động giúp người sử dụng lao động nhận diện, đánh giá, kiểm soát các yếu tố có hại, nguy hiểm tại môi trường làm việc. Từ đó xây dựng kế hoạch cải thiện, phòng ngừa, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.      

1.1 Các chỉ  tiêu trong quan trắc môi trường lao động

Các chỉ tiêu vi khí hậu ( nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió) và bức xạ nhiệt 

Các chỉ tiêu vật lý có: chỉ tiêu ánh sáng, chỉ tiêu độ rung, chỉ tiêu tiếng ồn, các chỉ tiêu phóng xạ,…

Các chỉ tiêu về yếu tố vi sinh vật, các yếu tố nguy cơ gây dị ứng, mẫn cảm…

Đánh giá gánh nặng lao động thể lực, đánh giá căng thẳng thể lực, căng thẳng tâm sinh lý và một số chỉ tiêu tâm sinh lý lao động Ec-gô-nô-my.

Các thành phần Bụi hạt; thành phần bụi kim loại, thành phần bụi than, bụi vải thành phần bụi bông…

Các chỉ tiêu hóa học: NOx, SOx, CO, CO2, benzen và đồng đẳng - toluen, xylen

1.2 Căn cứ xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động

Việc chăm sóc, quản lý thường ký sức khỏe cho người lao động phải được thực hiện thường kỳ từ khi tuyển dụng và trong quá trình làm việc, quan trắc môi trường lao động là một trong các nội dung cần thiết của hoạt động quản lý an toàn vệ sinh lao động của tổ chức, doanh nghiệp.

Các khu vực, địa điểm công việc có phát sinh hoạt động làm việc của người lao động sẽ được cân đối để cho vào kế hoạch xác định các điểm đo trong Quan trắc môi trường lao động.

Hồ sơ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp nằm trong nội dung hồ sơ cần có của quản lý an toàn vệ sinh lao động, trong đó thể hiện số lượng lao động, sơ đồ, quy trình sản xuất, các khu vực có hoạt động của người lao động

Các khu vực, vị trí làm việc có yếu tố độc hại, có nguy cơ gây mất an toàn tới sức khỏe người lao động.

Các yếu tố vi khí hậu, các yếu tố vật lý, các yếu tố vi sinh vật, các hơi khí độc, hóa học…các yếu tố cơ bản mà tại hoạt động lao động nào cũng có khả năng ảnh hưởng tới người lao động về lâu dài.

>>> Xem thêm: Khoá huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

2. QUY ĐỊNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

2.1 Cơ sở pháp luật trong quan trắc môi trường lao động

Mọi cơ sở lao động đều phải định kỳ quan trắc môi trường lao động, lập và định kỳ bổ sung hồ sơ quản lý về vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động và bệnh nghề nghiệp. Chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành các căn cứ pháp lý về quan trắc, vệ sinh môi trường lao động nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động, cụ thể như sau:

Thông tư số 19/2016/TT-BYT của Bộ Y Tế ngày 30/06/2016 về “Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động”.

Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 “Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động”.

2.2 Đối tượng doanh nghiệp nào cần thực hiện quan trắc môi trường lao động?

Quan trắc môi trường lao động áp dụng đa dạng đối tượng, các đối tượng này đều phải quan trắc môi trường lao động theo qui định của Bộ Y Tế và Chính Phủ, cụ thể như sau:

- Các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng người lao động, không phân biệt quy mô, ngành nghề kinh doanh, đối tượng lao động;

- Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện chương trình quan trắc môi trường quốc gia.

>>> Xem thêm: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

3. CÁC CHỈ TIÊU CẦN THIẾT TRONG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Các chỉ tiêu cần quan trắc khi thực hiện quan trắc môi trường lao động bao gồm:    

3.1 Yếu tố vi khí hậu bất lợi  

- Nhiệt độ    

- Độ ẩm    

- Tốc độ gió    

- Bức xạ nhiệt    

3.2 Yếu tố vật lý  

- Ánh sáng    

- Tiếng ồn theo dải tần    

- Rung chuyển theo dải tần    

- Vận tốc rung đứng hoặc ngang    

- Phóng xạ    

- Điện từ trường tần số công nghiệp    

- Điện từ trường tần số cao    

- Bức xạ tử ngoại    

- Các yếu tố vật lý khác (ghi rõ)    

3.3 Yếu tố bụi các loại

- Bụi toàn phần    

- Bụi hô hấp    

- Bụi thông thường    

- Bụi silic    

- Phân tích hàm lượng silic tự do    

- Bụi amiăng    

- Bụi kim loại (chì, mangan, cadimi,... đề nghị ghi rõ)    

- Bụi than    

- Bụi talc    

- Bụi bông    

- Các loại bụi khác (ghi rõ)    

3.4 Yếu tố hơi khí độc (Liệt kê ghi rõ các yếu tố có giới hạn cho phép theo quy chuẩn vệ sinh lao động)  

- Thủy ngân    

- Asen    

- Oxit cacbon    

- Benzen và các hợp chất (Toluene, Xylene)    

- Trinitrotoluen (TNT)    

- Nicotin    

- Hóa chất trừ sâu    

- Các hóa chất khác (ghi rõ)    

3.5 Yếu tố tâm sinh lý và ec-gô-nô-my   

- Đánh giá gánh nặng thần kinh tâm lý    

- Đánh giá ec-gô-nô-my    

3.6 Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp    

- Yếu tố vi sinh vật    

- Yếu tố gây dị ứng, mẫn cảm    

- Dung môi

>>> Xem thêm: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1

4. THỜI HẠN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Tần suất quan trắc môi trường lao động đối với các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh: định kỳ 1 năm/lần.

- Thời gian thực hiện đo kiểm môi trường làm việc: Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, Doanh nghiệp cần gửi các báo cáo về Sở Ban Ngành, cụ thể như sau:

Sở Lao động - thương binh và Xã hội quy định về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động trong báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở; Báo cáo Sở Y tế về việc thực hiện công tác quan trắc môi trường lao động tại cơ sở.

>>> Xem thêm: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2