KIỂM ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ

"Trao niềm tin - Nhận giá trị"

ic-hotline.png

0902 85 0708

0963 249 800

Hỗ trợ (24/7) 0902 85 0708

Thứ hai 22/05/2023 - 09:10:21

VÌ SAO CẦN KIỂM ĐỊNH BÌNH CHỊU ÁP LỰC ?

- Trong quá trình kiểm định có thể phát hiện hư hỏng, và nhanh chóng khắc phục;

- Đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành;

- Tuân thủ các quy định do nhà nước ban hành yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

1. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

03 năm đối với bình chứa mối chất ăn mòn kim loại cháy nổ, bình sử dụng trên 12 năm thì thời hạn là 02 năm;

Đối với bình chứa môi chất ăn mòn kim loại cháy nổ, bình sử dụng trên 24 năm thì thời hạn kiểm định là 01 năm.

2.PHÂN LOẠI VÀ CẤU TẠO

Bình áp lực dạng hình trụ tròn trụ đứng

Bình áp lực dạng hình trụ tròn đăt nằm ngang

3. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH 

3.1 Kiểm định lần đầu

- Kiểm tra lí lịch;

- Hồ sơ lắp đặt (đối với bình cố định);

- Hồ sơ xuất xưởng.

3.2 Kiểm định định kì

- Kiểm tra lí lịch, các giấy tờ biên bản kiểm định của lần trước;

- Hồ sơ vận hành.

3.3 Kiểm định bất thường

- Trường hợp cải tạo sửa chữa: Kiểm tra hồ sơ thiết kế sửa chữa, biên bản nghiệm thu sau cải tạo sửa chữa;

- Trường hợp thay đổi vị trí lắp đăt: Xem xét hồ sơ lắp đặt.

4. CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH 

Bước 1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài bình

Bước 2. Kiểm tra kỹ thuật bên trong bình

Bước 3. Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm

Thử bền: không quá 6 năm thử một lần

Plv < 5 bar,  thì áp suất thử là 1,5Plv không nhỏ hơn 2 bar ( 5 phút)

Plv ≥ 5 bar,  thì áp suất thử là 1,25Plv không nhỏ hơn Plv + 3 bar ( 5 phút)

Môi chất thử là nước (Có thể dung khí làm môi chất thử)

Áp suất thử sau 10 phút giảm ko quá 3% thì đươc xem như là đạt yêu cầu.

Bước 4. Kiểm tra vận hành

Khi bình làm việc ổn định có thể nâng áp suất để kiểm tra hiệu chỉnh áp suất làm việc của van an toàn thực hiện niêm trì van an toàn.

Giá trị hiệu chỉnh van an toàn

+ Plv + 0,5 bar khi áp suất làm việc đến 3 bar.

+ Plv + 15% Plv khi áp suất làm việc trên 3 bar đến 60 bar.

+ Plv + 10% Plv khi áp suất làm việc trên 60 bar.

Bước 5. Xử lý kết quả kiểm định

Lập biên bản ghi chép tại hiện trường;

Khi bình không đạt yêu cầu thì chỉ lập biên bản kiểm định ghi rõ lý do không đạt yêu cầu, kiến nghị khắc phục và thời hạn khắc phục.

Đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lăp đặt sử dụng bình.

=> Có thể bạn chưa biết: kiểm định bình chịu áp lực 

5. VẬN HÀNH AN TOÀN BÌNH CHỊU ÁP LỰC

- Người 18 tuổi trở lên có đủ sức khỏe, được huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu kiến thức chuyên môn.

- Thời xuyên kiểm tra sự hoạt động của các dụng cụ kiểm tra đo lường: van an toàn, áp kế, role áp suất….

- Vào đầu ca vận hành khi áp suất trong bình còn thấp thì nên kéo nhẹ van an toàn để thông van an toàn.

- Sau mỗi ca làm việc phải xả cáu cận nước đọng ở đáy bình thông qua van xả đáy.

- Định kì rửa sạch lưới lọc gió của máy nén khí để phòng bụi và tạp chất vô máy theo đường hút đi vào bình.