KIỂM ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ

"Trao niềm tin - Nhận giá trị"

ic-hotline.png

0902 85 0708

0963 249 800

Hỗ trợ (24/7) 0902 85 0708

Máy móc, thiết bị xây dựng được hiểu là những loại máy móc, thiết bị phục...
Kiểm định an toàn máy móc xây dựng là hoạt động quan trọng và bắt buộc đối...
Theo quy định của Cục An toàn - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì chứng nhận...
Cầu trục tháp là loại cần trục có cần lắp với phần đỉnh tháp cố định hay...
Cầu trục là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động nên cần kiểm...
Chứng nhận cần trục cẩu trục hay hợp quy cần trục cẩu trục được quy định...
Kiểm định tại Trà Vinh tháng 2/2021  
DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH THEO THÔNG TƯ 53/2016/TT-BLĐTBXH