KIỂM ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ

"Trao niềm tin - Nhận giá trị"

ic-hotline.png

0902 85 0708

0963 249 800

Hỗ trợ (24/7) 0902 85 0708

Ngày 24/4/2021 vừa qua, Công ty Cổ phần Kiểm định An toàn Quốc tế đã thực hiện...
Trong bài viết này, Công ty Cổ Phần Kiểm định An toàn Quốc Tế chia sẻ nhưng thông...
Trong các công trình xây dựng, chúng ta thấy rất nhiều máy đào và dây là loại máy...
1. Tuyển dụng nhân sự: Kiểm Định Viên Thiết Bị Nâng, Thang Máy: 05 nhân sự Kiểm...
KIỂM ĐỊNH HỆ CỐP PHA TRƯỢT GANGFORM TẠI DỰ ÁN VEGA CITY NHA TRANG KHÁNH HOÀ
Hệ thống cốp pha trượt là hệ thống thiết bị đồng bộ cung cấp tất cả những...